Meme Rekonstrüksiyon

/

Meme Rekonstrüksiyonu

Rekonstrüktif mamoplasti veya postmastektomi ameliyatı olarak da bilinen meme rekonstrüksiyonu, öncesinde mastektomi ya da lumpektomi ameliyatı ardından Tümör veya başka bir hastalık nedeniyle alınan memenin alınması sonrası yapılan ve memeye eski şeklini vermeyi amaçlayan çeşitli prosedürleri içerir. Kişinin anatomisi, estetik beklentisi ve bir ameliyat sonrası kemoterapi tedavisi ihtiyacı gibi faktörler belirleyecidir. Önerilen kanser çıkarma ameliyatı her türlü meme rekonstrüksiyonunun seçim ve sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebileceğinden mastektomi operasyonu öncesinde mutlaka plastik cerrahınızla  görüşmek gereklidir.

Meme Rekonstrüksiyonu Ne Zaman Düşünülmeli?

-Mastektomi ameliyatı gerçekleşmiş ve kanserin mastektomi sayesinde tamamen kaybolması sonrasında,

-Bu rekonstrüksiyon işleminin sizi psikolojik olarak daha iyi ve bütün hissettireceğine inanıyorsanız,

-Kadınlık duygularınızı ve özgüveninizi kaybettiğinizi hissediyorsanız,

-Sadece tek göğsünüz etkilenmiş ve simetriyi sağlamak istiyorsanız,

-Kıyafet seçiminizde kısıtlanmış hissediyorsanız.

Artıları

-Göğüs form ya da pedleri kullanmak zorunda kalmamak,

-Mastektomi ve meme kanseri süreç ve deneyiminizin izlerini azaltma/kaldırmak,

-Görünümünüz ve cinsel anlamda güveninizi yeniden kazanmak.

Eksileri

Göğüs rekonstrüksiyonu, vücudunuzun sağlına tekrar kavuşmasının doğal sürecini etkileyebilir,

Rekonstrüktif göğüs, eskisi ile aynı hissi vermeyecek ve hislere sahip olmaz,

Bunlar, bu operasyonu olmak isteyecek kişilerin operasyon öncesinde üzerinde düşünüp sonra karar vermesi gereken durumlardır.

Meme Rekonstrüksiyon Ameliyatı Sağlıklı Sonuçlar Elde Edebilmek için Gerekli Şartlar?

30 altı vücut kitle indeksi,

Dolaşım, yüksek tansiyon ve bunlar gibi ciddi sağlık sorunlarının olmaması,

Sigara kullanmak,

Radyasyon tedavisinin bitirilmiş olması,

Mastektomiyi sonrası kemoterapi tedavisinin bitirilmiş olması,

Yukarıda belirtilen detaylara uygun şartlardaysanız, genel sağlık durumunuz iyiyse, ve gerçekçi beklentileriniz varsa, bu operasyonla ilgili hazır hissediyor ve olumlu bir tutum içindeyseniz bu prosedür için iyi bir adaysınızdır.

Meme rekonstrüksiyon işlemi?

Meme rekonstrüksiyonu, birkaç farklı teknikle gerçekleştirilebilir. Bunlar arasında en çok tercih edilen yöntem deri genişletme yöntemi olmakla beraber teknikler şunlardır;

İmplant rekonstrüksiyon

Bu teknik iki veya üç aşamalı bir süreçtir.

-İlk prosedürde, cerrahınız deri ve göğüs kasının altına bir deri-kas zarfı oluşturan bir doku genişletici yerleştirir. Doku genişletici, ilk ameliyattan sonra daha fazla salin eklenmesine izin veren valfli modifiye bir salin implantıdır. Deri yoluyla kapakçığa seri salin enjeksiyonları implantı yavaşça doldurur ve ardından göğüs cebinizi genişletir. İki ila altı aylık aylık süreçlerde tekrarlanarak, cilt-kas zarfı, implant için istenilen boyuta ulaşana kadar yavaşça gerilir.

-Bir sonraki aşamada, genişleticinin çıkarılıp bir meme implantı (salin veya silikon) ile değiştirildiği işlem gerçekleştirilir.

-Bazen, salin implantları ile genişletici daha uzun bir süre yerinde tutulur ve implant çıkarılmadan yeniden yapılandırılmış memenin boyutunun değiştirilmesine (salin miktarını artırarak veya azaltarak) izin verir.

-Doku genişletilmesi olmadan doğrudan implant (salin veya silikon) yerleştirilmesi nadirdir. Bu durum, mastektomi sırasında cilt-kas zarfının boyutunun istenen nihai implantı kaplayacak kadar büyük olmasını gerektirir.

Deri genişletme

En sık kullanılan teknik derinin genişletilmesi ve sonrasında protez konulmasıdır. Mastektomi sonrası derinizin ve göğüs duvarı adelenizin altına bir doku genişletici konur. Derinizin altına bir kapak mekanizması ile çalışan bir port konur ve buradan, ameliyat sonrası haftalar veya aylar boyunca, cerrahınız tuzlu su enjekte ederek doku genişleticinizi (expander) şişirir. Derinizin yeterince genişlediği anlaşıldıktan sonra, ikincil bir ameliyat ile doku genişletici çıkartılıp daha kalıcı bir protez yerleştirilir. Bazı doku genişleticiler ise kalıcı olarak bırakılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Areola (meme başı çevresindeki kahverenkli yuvarlak deri) ve meme ucu ise daha sonra yapılır. Bazı hastalarda derinin genişletilmesine ihtiyaç yoktur ve mastektomi ile beraber bir protez konabilir. 

Flep rekonstrüksiyonu

Protez yöntemine alternatif olarak sırttan, karından veya kalçadan bir doku alınarak meme yapılabilir. Buna flep rekonstrüksiyonu denir. Flep cerrahisinin bir tipinde, deri, deri altı yağ tabakası ve kas dokusu orijinal yapıştığı bölgeye bir damar sapı ile bağlı kalmaya devam eder ve deri altında yapılan bir tünel yardımıyla memenin oluşturulacağı bölgeye kaydırılır. Tek başına memeyi oluşturabileceği gibi, bu dokunun altına bir protez de konabilir. Diğer tip bir flep cerrahisinde ise, doku bağlı bulunduğu karın, sırt veya kalça bölgesinden tamamen ayrılır ve damarları alıcı bölgedeki damarlara dikilerek yaşaması sağlanır (serbest flep ile rekonstrüksiyon). Bu ameliyatı yapabilmek için plastik cerrahın mikrovasküler cerrahi konusunda da deneyimli olması gerekir. Çünkü, ince damarların birbirine dikilmesi mikroskop altında mümkün olmaktadır.

Her iki cerrahi yöntem de protez metodundan daha kompleks ameliyatlardır. Doku alımı ve meme yapımının gerçekleştirildiği bölgelerde kesi izleri olacağı gibi iyileşme süreçleri de  daha uzundur. Fakat kendi dokunuzla yapılan meme rekonstrüksiyonunda sonuç daha doğaldır ve silikon ile ilgili bir kaygı yoktur.

İkincil ameliyatlar

Meme rekonstrüksiyonunda zaman içinde birkaç ameliyat gerekir. İlk ameliyat en kompleks olanıdır; ikinci ameliyatlar daha kolaydır ve doku genişletici ile rekonstrüksiyon yöntemi seçilmişse, doku genişletci çıkartılıp bir protez konulabilir veya meme ucu ve areola rekonstrüksiyonu yapılabilir. Çoğu zaman, yeni yapılan memenin karşı taraftaki normal memeye uyum sağlaması için, normal memenin biraz küçültülmesi, kaldırılması veya büyütülmesi gerekebilir. Ancak bu ameliyatlarda da yara izlerinin oluştuğu akılda tutulmalıdır.

Riskler

Meme rekonstrüksiyon ameliyatlarında ciddi riskler nadirdir ve operasyon sonrası memnuniyet oranı yüksektir.

Yine de tüm cerrahi prosedürler bir derece kadar riski taşımaktadır. Tüm ameliyatların olası komplikasyonlarından bazıları şunlardır:

-Anestezi reaksiyonu

-Hematom veya seroma (deri altında çıkarılması gerekebilecek kan veya sıvı birikimi)

-Enfeksiyon ve kanama

-Cilt hissindeki değişiklikler

-Yara izi

-Alerjik reaksiyonlar

Ameliyat Sonrası Süreç
Ameliyattan tekniğine göre hastalar genellikle 2 gün içinde taburcu edilmektedir. Bu sürede, olası postoperatif ağrılar kontrol altına alınmakta ve hastanın genel iyileşme durumu gözlemlenmektedir. Dikişler kendiliğinden eriyen dikiş olduğu için hasta konforu artar, hastaların normal hayatlarına dönmesi ise 4 haftayı bulmaktadır. Bundan öncesinde kendilerini yormadan gündelik işlerini yapmalarında bir sakınca yoktur, ancak tam anlamıyla iyileşmek için sabırlı olmaları gerekmektedir. Yapılan meme dış görünüş açısından son derece gerçekçi olsa da, his bakımından hastaların alışması biraz zaman alabilir. Protez meme ile bazı hastalar zaman içinde bir miktar duyu kazandıklarını belirtmektedir.

Bize Sorun!