Yüz Dişileştirme Cerrahisi

/

Yüz Dişileştirme Cerrahisi (Face Feminization)

Yüz Feminizasyon operasyonu, yüze daha yumuşak ve daha kadınsı bir görünüm vererek, 'erkeksi yüz hatları' dediğimiz durumu azaltmayı amaçlayan cerrahi prosedürlerin bir kombinasyonudur. FFS hem kemiğe hem de kemiği örten yumuşak üst dokuya uygulanır.

Kişi için hangi prosedürlerin gerekli olduğu, kişinin ne görmek istediği ya da hangi noktalarından rahatsız olduğuna bağlıdır.

Yüz Dişileştirme Cerrahisi (FFS Face Feminization), ister trans ister maskülen yüz hatlarına sahip her kadın için kendilerini güvende ve mutlu hissetmelerine yardımcı olacak bir anahtardır.

Neden Yüz Dişileştirme Cerrahisi?

- Yüz oranlarını üst, orta ve alt yüz oranına göre dengelemek için.

- Gerekliliğe göre saç çizgisi, yanaklar, çeneyi içeren yüz hatlarına dokunarak, erkeksi özelliklerini ortadan kaldırmak ve feminen görünümler oluşturmak için.

- Feminen yüz hatları ve yumuşak dokuların dengesi için.

- Gençleşmiş bir yüz için.

Yüz feminizasyon cerrahisinin tüm prosedürleri:

-Saç çizgisi düşürme ameliyatı

-Adem Elması (Trakeal)

-Kaş kemiği küçültme

-Kaş kaldırma

-Göz kapağı ameliyatı

-Kantoplasti

-Yanak büyütme

-Burun feminizasyon ameliyatı

-Çene küçültme

-Çene ameliyatı

-Dudak kaldırma

-Yüz germe ameliyatı

Yüzü maskülen gösteren şeyler nelerdir?

Kadın ve erkek yüz hatları arasında 6 tane temel fark sayılabilir. Yüz şeklinin daha maskülen olmasına neden olan bu farklar, yüz feminizasyon cerrahisi ile giderilmektedir.

Erkek

Erkekler daha geniş bir burun yapısına sahiptir. Erkek burunlarında sırt kısmı hafif eğri ve çıkıntılı olabilir.

Erkeklerin kaşları daha kalın, düz ve gözlerine daha yakındır.

Erkeklerin göz çukurlarının üst kenarında ‘’kaş sırtı’’ olarak adlandırılan bir çıkıntı mevcuttur.

Erkekler, kadınlara göre daha ince ve uzun dudaklara sahiptir. Dudak ve burun arasındaki mesafe kadınlarınkinden fazladır.

Erkeklerin çene yapısı kare şeklindedir ve daha geniştir.

Erkeklerde âdem elması bulunmaktadır.

Kadın

Kadınlar daha dar bir burun yapısına sahiptir. Burun profili daha içbükey, burun ve dudaklar arasındaki açı ve genel olarak dudaklar, erkeklere göre daha büyüktür.

Kadınların kaşları daha ince ve kavislidir. Kavisli kaşlar, gözler ile arasındaki mesafenin daha uzun olmasını ve gözlerin daha açık gözükmesini sağlamaktadır.

Kadınların alnında ya hiç ya da çok az çıkıntı bulunur.

Kadınlar daha dolgun ve büyük dudaklara sahiptir. Dudak ve burun arasındaki mesafe kısadır.

Kadınların çene yapısı daha yuvarlaktır ve çene hatları erkekler kadar belirgin değildir.

Kadınlarda âdem elması bulunmaz.

Alın küçültme (Saç çizgisi)

Saç çizgisi, cinsiyet için belirleyici bir özelliktir. Bu nedenle alın küçültme veya şekillendirme olarak da adlandırılan saç çizgisi düşürme, Yüz Feminizasyon Cerrahisinin önemli bir prosedürüdür.

Alnın uzunluğunu daraltarak yüzdeki orantısızlığını dengelemek ve kadınsı bir alın oluşturmak amaçlı uygulanan bir işlemdir.

Adem Elması (Trakeal) tıraşlama

Adem elması küçültme veya kondrolaringoplasti olarak da adlandırılan trakeal tıraş, Adem elmasını çıkarmayı amaçlamaktadır. Adem elması, trans kadınlar için rahatsızlık veren bir durumdur. Bu nedenle trakeal tıraş, trans kadınlar için en yaygın cerrahi işlemlerden biridir. Genellikle tek başına veya Yüz Feminizasyon Cerrahisi'nin diğer prosedürleri ile kombinasyon halinde gerçekleştirilir.

Kaş kemiği (Supraorbital Rim) Traşlama

Erkek ve dişi alın arasındaki temel fark, erkeklerin genellikle göz çukurlarının üst kenarında "kaş çıkıntısı" adı verilen bir kemik çıkıntısına sahip olmasıdır. Kadın alınlarında bu çıkıntı çok az veya hiç yoktur.

Alın, en belirgin cinsiyet belirteçlerinden biridir. Kaş kemiği traşlama (alın şekillendirme olarak da bilinir) operasyonu ile erkeksi görünümdeki bir alın kadın aralığına düşecek şekilde dönüştürebilir.

Kaş kaldırma

Kaş kaldırma ameliyatı kaş çatma nedeniyle bölgede oluşan izlerin ve alın sarkmasıyla oluşan kaş sarkıklığının da azaltılarak kaşları eski ve genç formuna geri getirmek için uygulanan estetik bir işlemdir.

Göz Kapağı

Yaşlanan yüzün işareti, üst göz kapağı deri sarkması ile gözaltı torbalarıdır.

Göz kapağı ameliyatı genellikle kozmetik nedenlerle yapılır ancak göz kapağındaki sarkıklık fazla ise görme problemlerine de neden olabilir.

Blefaroplasti olarak da bilinen bu ameliyat Yüz Feminizasyon Cerrahisi ile eş zamanlı ya da ayrıca yapılabilmektedir.

Kantoplasti (Badem/Kedi Göz)

Kantoplasti, göz kapağının dış köşesinde yukarı doğru bir eğim oluşturmaya veya gözün bu kısmındaki sarkık görünümü düzeltmeyi amaçlayan cerrahi bir işlemdir. Ayrıca kozmetik amaçlı olarak badem şeklindeki gözlere ulaşmak için de kantoplasti yapılır. Gerekli görüldüğünde Yüz Feminizasyon Ameliyatına dahil edilebileceği gibi tek başına da yapılabilir.

Yanak/Elmacık kemiği Büyütme/Belirginleştirme

Kadınlar erkeklerden daha dolgun yanaklara sahip olma eğiliminde olduklarından, belirgin elmacık kemikleri güzellik ve dişilik işaretleri olarak görülmektedir. Bu nedenle elmacık kemiği belirginleştirme operasyonları gerek Yüz Feminizasyon Cerrahisinin bir kombinasyonu olarak gerekse tek olarak oldukça rağbet gören estetik operasyonlar arasındadır.

Yanakları büyütmek için yapılabilecek işlemlerden elmacık kemiği üzerine implant yerleştirilmesi, hastanın kendi yağı veya yumuşak doku dolgusu ile yapılan enjeksiyonlar da popülerdir.

Burun Feminizasyonu

Burun, yüzün en belirgin özelliğidir. Birçok trans kadın, nazal düzeltmenin kadın yüz görünümünde belirgin iyileşmeler yaratabileceğini düşündükleri için burun feminizasyonu en çok rağbet gören Yüz Feminizasyon Cerrahisi prosedürlerindendir. Burnun daraltılması ve gerekli görülmesi durumunda içeriden de düzeltilmesi ya da burun kıkırdağının yeniden şekillendirilmesi gibi işlemler hastanın ihtiyacına göre belirlenmektedir.

Operasyonun kadınsı hatlara sahip bir burnun haricindeki diğer getirileri de gözleri belinginleştirmesi elmacık kemiklerini ortaya çıkarması ve yüzün genel görünümüne incelik katmasıdır.

Mandibula Traşlama

Alın, göz çevresi ve burnun yanı sıra kadınsı bir yüzün en önemli özelliği narin hattır ve bu genelde çene şekli tarafından belirlenir. Mandibula şekillendirme veya küçültme, daha narin ve küçük bir çene hattı isteyen hastalar için uygulanan bir prosedürdür.

Mandibula şekillendirme, çene ve çene kemiklerinin boyutunun küçültülmesi ve her iki tarafta inceltilmesidir. Çıkıntılı ve kare bir çeneye sahip hastalar için kadınsı küçük ve daha narin yüz hatlarına kavuşmasında fayda sağlar.

Çene Ameliyatı

Genioplasti veya mentoplasti olarak da bilinen çene cerrahisi, ya bir implantla iyileştirme ya da kemik traşlama ameliyatı ile çeneyi yeniden şekillendirme işlemidir.

Yüzün oranlarını iyileştirmek, maskülen çene görüntüsünü sağlamak ve kişinin kendine olan güvenine yardımcı olmak için, genellikle alt çene hattı ve çene bölgesinde yapılabilir. Bu operasyon yüz uyumunu ve çene, yanak, alın dengesini iyileştirmek isteyen kişiler için tatminkar sonuçlar verecek bir seçenektir.

Ayrıca hastanın ihtiyacı olduğu düşünülmesi durumunda çene kemiği, bu ameliyatla ileri doğru hareket ettirilebilir ya da çeneye daha fazla projeksiyon vermek için şekilli silikon implantlar kullanılabilir. Çıkıntılı hatlara sahip çenelerde bu görüntüyü azaltmak için kemik çıkarılabilir.

Çene konturu genellikle çene küçültme ile kombine edilmektedir ve çenenin önemli bir cinsiyet belirteci olması nedeniyle de Yüz Feminizasyon Cerrahisinin önemli bir parçası olarak görülür. Bu operasyonlar hastanın gereksinimlerine göre basitten çok karmaşığa kadar değişebilir.

Dudak kaldırma

Dudak kaldırma, üst dudağı kaldırmak için yapılan basit, muayenehane içinde lokal anestezi ile yapılabilecek cerrahi bir prosedürdür. Ancak başka bir ameliyat ile kombine edilmesi durumunda hastanede ve genel anestezi altında gerçekleştirilir. Burun ile üst dudak aralığının uzun olması durumunda mesafeyi kısaltmak ya da çok ince olan bir dudağın belirginliğini artırmak için yapılır.

Yüz germe

Ritidektomi olarakta bilinen Yüz germe, yaş nedeniyle sarkmış ve dinç görüntüsünü kaybetmiş yüze daha genç bir görünüm sağlamak için uygulanan bir estetik cerrahi işlemdir. Yüz germe sırasında, yüzün her iki tarafındaki cilt flebinin geri çekilmesi ve cilt altındaki dokulara cerrahi müdehaleyle değiştirilerek yüz konturları eski genç haline geri döndürülür.

FFS'den sonrası iyileşme süreci?

Hastada  post-operatif dönemde bir komplikasyonla karşılaşılmadığı sürece hastane istirahati 2 gündür. Ameliyattan sonra hastalara ağrı ve enfeksiyon riskine karşı ilaçlar verilmekte ve doktorun belirteceği tarihlerde post-op kontrolleriniz yapılmaktadır.

İyileşme süreci uygulanan işlemlere göre 2 haftadan 6 haftaya kadar sürebilmektedir. İlk haftalarda yorucu her türlü fiziksel aktiviteden kaçınmalısınız, bu nedenle hastaya günlük rutinlerde yardımcı olacak bir refakatçi bulunması hasta açısından olumlu olacaktır. İlk 10 günden itibaren sizi yormayacak gündelik işleri tek başınıza yapmaya başlayabilirsiniz ancak yorucu spor ve egzersizlerden bir süre daha uzak durmalısınız.

İyileşmeniz sırasında bekleyebileceğiniz genel durumlar;

-Uyuşma

-Gerginlik

-Şişlik ve morarma

-Burundan nefes almada zorluk

-Yemek yemede zorluk

Yüz Feminizasyon Cerrahisinin riskleri?

Yüz germe prosedürleri içeren ameliyatlarında ciddi riskler nadirdir ve operasyon sonrası memnuniyet oranı yüksektir.

Yine de tüm cerrahi prosedürler bir derece kadar riski taşımaktadır. Tüm ameliyatların olası komplikasyonlarından bazıları şunlardır:

-Anestezi reaksiyonu

-Hematom veya seroma (deri altında çıkarılması gerekebilecek kan veya sıvı birikimi)

-Enfeksiyon ve kanama

-Cilt hissindeki değişiklikler

-Yara izi

-Alerjik reaksiyonlar

-Alt katmanlarda hasar

-Ek prosedürler gerektirebilecek tatmin edici olmayan sonuçlar

-Bacaklarda veya akciğerlerde kan pıhtılaşması

-Halsizlik veya depresif hissetme - ameliyattan yaklaşık üç hafta sonra ameliyat sonrası depresyon geçirme ihtimali söz konusu olabilir.

Operasyonun nihai sonucu ne zaman değerlendirebilir?

İyileşme süreci her hasta için farklılık göstermektedir, ancak morarma genellikle iki ila dört hafta sonra kaybolur. Nihai sonuç ortalama 6 ay sonra görülebilir ancak bir yıldan uzun da sürebilir. Yara izlerinin düzelmesi yaklaşık bir yıl sürer. Bu nedenle, gerçek nihai sonucu görebilmeniz bir yıl kadar (veya daha uzun) sürebilir.

Süreç

-Cerrahınız tarafından belirtilen tüm talimatlarına uymanız iyileşme sürecinizin sağlıklı ilerlemesi için çok önemlidir (operasyon sonrası bandaj, dren, kesi bakımı, ilaç/krem kullanımı v.b. gibi).

-Doktorunuz, enfeksiyon belirtileri gibi dikkat etmeniz gereken sorunların belirtilerini size bildirecektir. İyileşme süresi hastaya ve ameliyatınızın kapsamına göre değişecektir.

-Tıbbi bir gereklilik olmadığı sürece hastanede kalış süresi 2 gündür.

-Taburcunuz sonrasında doktorun belirleyeceği günlerde ameliyat sonrası kontrolleriniz olacaktır. Drenleriniz doktorunuzun kontrolü sonrasında çıkarılır ya da gerekli görülmesi durumunda bir sonraki kontrole bırakılır.

-Ameliyattan iki hafta önce ve iki hafta sonra aspirin ya da herhangi bir anti-enflamatuar etkisi olan ilaçları almayın.

-İlk on gün boyunca başınız kırk derece yüksekte yatmanız önerilir; Gerekirse yatağınızın altına bir veya iki ilave yastık yardımcı olabilir.

-Bir hafta boyunca ağır kaldırmaktan kaçının. Bu şişlik yaratabilir veya bu tansiyonunuzun yükselmesine sebep olarak kanamayı teşvik edebilir.

-On beş ila yirmi dakika basınç uyguladıktan sonra devam eden aşırı kanamayı bildirin.

-En az bir ay yüzme, dalma veya yorucu herhangi bir aktiviteye katılmayın.

-Doğrudan güneşe maruz kalmayın ve korunaklı giyinmenin yanında mutlaka güneş koruyucu kullanın.

-Birkaç gün dikiş yerlerinizde gerginlik hissi ve biraz ağrınız olabilir. Bu durum ağrı kesici ile giderilebilir.

-Bazı bölgelerinizde uyuşukluk hissi olabilir. Bu süreç her hastaya göre farklılık göstermekle birlikte iyileşme süresi ilerledikçe azalacaktır.

-Ameliyatınız nedeniyle yorgun ve hassas olacaksınız hissedebileceğiniz için birkaç gün için bir yakınızın refakatine gereksinim duyabilirsiniz.

-İlk 10 gün araba kullanmayın.

-Sigara içmek dolaşımı azaltır, yara iyileşmesini geciktirir ve ciddi komplikasyonların ortaya çıkma olasılığını önemli ölçüde artırır bu nedenle operasyonunuzdan en az dört hafta önce ve dört hafta sonra sigara tüketimini bırakmalısınız.

-Ameliyat sonrası depresyon gibi duygusal bir tepki yaşama ihtimaliniz söz konusudur. Bu muhtemel bir durumdur.

Bize Sorun!